getMapy API Servisi Kullanmaya Başlamak

getMapy API 'si, internet üzerinden online olarak servisi kullanmak isteyen firmalara hitap edecek bir şekilde, RESTful servis odaklı bir mimaride geliştirilmiştir. Oldukça basit bir entegrasyon süreci bulunmaktadır. RESTful servisini kullanabilmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Entegrasyon sürecinde dikkat edilecek hususlar

Entegrasyon sürecinde dikkat edilecek hususlar.

Servisin canlı ortamda kullanılmasında dikkat edilecek hususlar

Servisin canlı ortamda kullanılmasında dikkat edilecek hususlar.

RESTful Servis Metodları

  • checkMapyName : {mapyName}, mapyName ile alınan parametre verisini veritabanında arayarak sistemde var olup olmadığı sonucunu döner.
  • getByMapyName : {mapyName}, mapyName ile alınan parametre verisini veritabanında arar. Karşılık gelen üst veya alt getMapy adresleri bulunursa sistem JSON verisi olarak sonucu geri döner.
  • getSubListByMapyName : {mapyName}, mapyName ile alınan parametre verisi nin sistemde karşılık geleceği getMapy adres etiketi altında yer alan alt getMapy adreslerinin listesini JSON verisi olarak geri döner.
  • getListByMail {mailAddress}, mailAddress ile alınan parametre değerinin karşılığında bulunanntüm getMapy adres bilgileri listesi JSON verisi olarak geri döner.
  • getListByPhoneNumber {phoneNumber}, phoneNumber ile alınan parametre değerinin karşılığında bulunanntüm getMapy adres bilgileri listesi JSON verisi olarak geri döner.

getMapy getMapy API API api servisi api entegrasyonu e-ticaret mobil ticaret yazılım kargo entegrasyonu api entegrasyon servis kullanımı akıllı adres